Phan Th Hng H

From GDCC Wiki
Jump to: navigation, search

http://daf.csulb.edu/cgi-bin/rd.pl?u=https://www.moccasinbendpark.org/author/phanthihongha169/ Thị Hồng Hà thường viết về du lịch Đà Lạt là sáng lập viên của moccasinbendpark .org. Blog moccasinbendpark của mình chuyên đề cập về du lịch Đà Lạt và các địa điểm du lịch khác tại Việt Nam. Đà Lạt là điểm đến du lịch lý tưởng với nhiều quán ăn ngon, địa điểm đẹp hấp dẫn.